Tagged: cuộc sống

0

Sức nặng của một ly nước

Đôi khi bạn hãy mọi thứ xuống và để cơ thể được nghỉ ngơi, đó là cách mà mọi việc trở về đúng sức nặng của nó, và bạn có thể giải quyết nó...