Tagged: đọc truyện cổ tích

0

Truyện Cổ Tích: Cậu Bé Tích Chu

Ngày xưa, có một bạn tên là Tích Chu. Bố mẹ Tích Chu mất sớm, Tích Chu ở với bà. Ngày xưa, có một bạn tên là Tích Chu. Bố mẹ Tích Chu mất...

0

Truyện Cổ Tích: Chó Sói Và Bầy Dê

Chó Sói Và Bầy Dê Câu chuyện cổ tích chó sói và bầy dê là câu chuyện quen thuộc với nhiều trẻ em trên toàn thế giới. Ngày xửa ngày xưa có một bầy...