Tagged: vợ chồng hân

0

Truyền tình yêu đặc sắc: Vợ chồng Hân

… Khương lấy điện thoại ra và bấm 094213xxxx, chuông điện thoại bắt đầu reo. Như thường lệ mắt Khương vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chỉ khi nào cuộc gọi...